2-ге видання, виправлене та доповнене.
У даному посібнику розкривається поняття громадянської неформальної освіти, окреслюються основні підходи та методи, які вона використовує.
Надаються рекомендації щодо різних аспектів тренерської роботи, а також зібрані конкретні методики, які можна
використовувати у поданому вигляді або адаптувати до потреб конкретного навчального заходу.

Attachments