Компетентнісна модель навчальних продуктів та програм Іншої Освіти

Компетентнісна модель навчальних продуктів та програм Іншої Освіти

В (о)світі тільки й розмов, що про компетенції (с). Про компетенції як здатність відповідати на комплексні запити та вміння мобілізувати ресурси для вирішення нетипових завдань з урахуванням поточного контексту.

А ще в освіті тільки й розмов, що про те, як назвати та класифікувати компетенції, які є найбільш актуальними у сучасному суспільстві. Деякі з цих класифікацій сформовані за суто економічною логікою затребуваності на ринку праці – як, наприклад, дуже цитований список з десяти “навичок майбутнього”, сформований Світовим економічним форумом ще у 2015 році, або ж менш популярні, але дуже ґрунтовні регулярні звіти “Future of jobs” від тієї ж організації (ось тут можна знайти свіжий за 2018 рік). Інші моделі задають ширшу рамку – як, наприклад, модель 8 key competencies для молоді, розроблена Європейською комісію у 2006 році, або вже майже класична модель “Four Cs 4” (“чотири “С”), яка окреслює 4 основні компетенції сучасного учня (в широкому розумінні цього слова). А ще ми у своїй роботі часто звертаємося до переліку Future Work Skills 2020 від Institute for the Future, який, на наш погляд, стосується не лише ділової сфери. До речі, цією концепцією керуються і наші друзі та колеги з Garage Gang та Великої Ідеї, які переклали цю модель українською.

Тож, як рефлексій щодо списку найважливіших компетенцій, так і готових моделей наразі вистачає. Разом із тим, кожен контекст може вимагати індивідуалізованої компетентнісної моделі. Саме таку пілотну модель ми створити для навчальних продуктів та програм Іншої Освіти. Ця модель базується на вже існуючих класифікаціях та одночасно інтегрує три ціннісні аспекти, які є важливими для нас у нашій роботі:

 • холістичність – про те, що люди є живими істотами, і тому вони навчаються цілісно (а не лише мозком, наприклад);
 • різноманіття та свобода – про те, що люди є непростими (або непрОстими) створіннями, і тому вони навчаються нелінійно та з орієнтацією на індивідуальні навчальні траєкторії (які можуть як розвиватися по прямій, так і закручуватися у спіралі);
 • гуманістичність – про те, що люди прагнуть до щастя, тому навчаються не лише для того, аби отримати роботу, але й для того, аби зрозуміти себе та оточуючих та реалізувати свій потенціал.

Last but not least, ця модель є пробною та пілотною, може (і буде!) мінятися протягом часу та складається загалом з 11 компетенцій. Ми свідомо назвали ці компетенції вміннями та спростили назви, аби максимально наблизити їх сенс до живого щоденного розуміння та відчування. У розшифровці кожного з цих вмінь є більше фахових понять:

 • Вміння працювати з собою

Асертивність. Емоційний інтелект. Resilience, стійкість та стресостійкість. Розуміння та аналіз власної ідентичності, яка змінюється протягом часу. Самоменеджмент та саморефлексія. Мотивація та цілепокладання.

 • Вміння працювати з іншими

Ненасильницька комунікація. Соціальні компетенції. Вміння будувати ціннісні партнерства. Вирішення конфліктів. Громадянські компетенції. Фасилітація спільного прийняття рішень. Community animation & community development. Комунікація в громадах. Diversity та розмаїття. Інклюзивність. Ґендерна чутливість.

 • Вміння працювати з контекстом та просторами

Рефлексія (локальної) історії та збереження спадщини. Фізичні простори та громадські простори. Креативні центри, хаби та “місця впливу”. Урбаністика. Розвиток сільських просторів. Екологічна свідомість.

 • Вміння навчатися

Пожиттєве навчання / навчання протягом усього життя. Індивідуальні навчальні траєкторії. Індивідуальні стилі навчання. Візуальні нотатки.

 • Вміння навчати інших

Вміння супроводжувати навчальний процес інших. Тренерство, фасилітація та модерація у навчальних форматах. Менторство та наставництво у навчальних форматах. Неформальна освіта. Холістичне навчання.

 • Вміння мислити

Критичне мислення. Аналіз та синтез. Вміння вирішувати складні / комплексні проблеми.

 • Вміння виражати(ся) та творити

Креативність та інновації. Креативне (само)вираження. Неформальна культурна освіта.

 • Вміння починати

Підприємливість та проактивність. Проектний менеджмент та старт-апи. Генерація та візуалізація ідей.

 • Вміння пересуватися

Міграція та кочівництво. Nomading and knowmading. Slow tourism. Між- та інтеркультурна комунікація. Мовна анімація. Інформальне навчання через подорожі.

 • Вміння вибудовувати команди та організації

Координація команд та комунікація в командах. Організаційний розвиток. Системне мислення. Системний та екосистемний підхід до команд та організацій.

 • Вміння працювати з технологіями

Дигітальна / цифрова компетентність. STEM. Етика в дигітальному світі та запобігання мови ненависті в Інтернеті. Цифрова безпека, захист персональних даних. Open source.

Найближчим часом ми анонсуватимемо наші навчальні події, класифікуючи їх за тією чи іншою компетенцією. Сподіваємося, вам сподобається вибудовувати ваші індивідуальні навчальні траєкторії так мозаїчно та нелінійно. А яка з цих компетенцій зацікавила вас найбільше? Чому б ви хотіли навчитися найближчим часом?

 

Ілюстрація та візуалізація: Ольга Зарко