inshi

Візія

Суспільство, в якому розуміння освіти та навчання є цілісним і базується на засадах особистої відповідальності та адекватності до сучасних викликів суспільства. Ознакою освіченості є вміння застосовувати набуті компетенції в комплексних життєвих ситуаціях та щоденно діяти за цінностями інклюзивного справедливого суспільства.

Місія:  

Створення, апробація та поширення найкращих практик в полі альтернативних форм освіти (в першу чергу, неформальної освіти) та становлення культури холістичного навчання

через

  • створення комфортних інклюзивних просторів для навчання;
  • покращення підходів в неформальній освіті;
  • посилення акторів, які працюють в різних освітніх форматах;
  • створення комфортного (фізичного та ментального) простору для навчання;
  • становлення культури холістичного навчання;
  • створення умов, в яких кожен вчиться так, як того потребує.

Наші цінності:

Відкритість

Взаємопідтримка

Відповідальність (за себе та інших)

Довіра

Свобода вираження

Рівність

Підходи:

Любов до справи та до людей

Робота з різноманіттям

Використання спільного потенціалу, синергія

Розвиток сталих систем (або сталий та системний розвиток)

Неформальна освіта

Інновації

Комплексність

Орієнтація на якість