Mission

Візія

Суспільство знань, в якому вміння навчатися є основним потенціалом. Суспільство, в якому навчання є холістичним*, визначається індивідуально та може мати різні форми. Навчання допомагає людині бути адаптивною до сучасних викликів** та дає їй орієнтири для взаємодії відповідно до цінностей справедливого суспільства***.

Місія:  

Повертаємо навчання в життя та життя в навчання.

шляхом:

 • розробки та впровадження холістичних навчальних практик;
 • створення комфортних фізичних та ментальних просторів для навчання;
 • взаємопосилення людей та спільнот для підвищення самозарадності;
 • впровадження гуманістичного (людино-центрованого) підходу в навчанні.

Наші цінності:

 • Відкритість
 • Взаємопідтримка
 • Відповідальність (за себе та інших)
 • Довіра
 • Свобода вираження
 • Рівність
 • Краса

Підходи:

 • Любов до справи та до людей
 • Робота з різноманіттям
 • Використання спільного потенціалу, синергія
 • Розвиток сталих систем (або сталий та системний розвиток)
 • Неформальна освіта
 • Інновації
 • Комплексність
 • Орієнтація на якість

*Під цілісним / холістичним навчанням ми розуміємо процес навчання як систему, яка концентрує процес навчання навколо вивчення певних тем, які сприймаються цілісно, згідно з досвідом особистості та відповідаючи її потребам.

** Під викликами сучасного світу ми розуміємо ті глобальні проблеми, що лягли в основу сформульованих ООН  цілей сталого розвитку.

*** Під справедливим суспільством ми розуміємо суспільство, в якому права людини дотримуються в повсякденному житті людей на будь-якому рівні, а саме  забезпечення гендерної, расової, вікової, соціальної рівності тощо, справедливість до навколишнього середовища та ін.