Тобто Спільнота? Словничок по темі спільнот

Тобто Спільнота? Словничок по темі спільнот

Спільнота (community з латинської  ‘cam’- разом, спільно та ‘munis’ – служити). Соціальна група, люди в якій мають спільну тему або зацікавленість, мають високий рівень ідентифікації себе з групою, завдяки приналежності до спільноти вони можуть досягати певних цілей. Цілі та цінності визначаються спільно, усі сприймають їх серйозно, обговорюють особисті потреби. Також обговорюють коли та в який спосіб потрібно досягати цілей.  

Кембріджський словник дає наступне визначення: люди, що живуть спільно в окресленій території, або люди, які є групою/одиницею через їх спільні інтереси, приналежність до соціальної групи, національність, тощо.

ABCD підхід в розвитку спільнот (asset based community development) – підхід, орієнтований на активізацію локальних мікро-потенціалів в контексті глобальних викликів. За цим підходом спільноти можуть активізувати свій розвиток через активізацію наявних активів, які вже існують, але часто неусвідомлені або не визнані. Таким чином, ми концентруємося не стільки на тому, що потрібно змінити або створити наново, а на тому, що вже є в спільноті. Приклад: для покращення культурного життя в локальній спільноті ми починатимемо не з питання “Чого не вистачає?”, а з питання “Які ресурси: будівлі, люди, тощо є? Які з них можна використовувати інтенсивніше або інакше?”

Анімація спільнот (community animation) – практика в соціальній роботі, методологія, яка залучає людей в колективні процеси, розвиває їх здатність бути агентами соціальних та культурних змін. 

Ця практика базується на соціальній трансформації, культурній обізнаності та навчанні протягом життя. Соціальна трансформація працює з колективної дією та соціальними рухами як змінотворчими імпульсами. Культурна обізнаність належить до антропологічної ідеї культури та включає орієнтацію у звичках, моралі та віруваннях відповідної спільноти. Навчання тут розуміється  як людська здатність навчатися та змінюватися в неформальному та інформальному контексті. 

Соціальна анімація – це метод посилення людей для участі в розвитку їх спільнот, який бере  до уваги потреби, знання, можливості. 

Відчуття спільноти (sense of community) – концепція  психологів спільнот Макміллана і Чавіса, яка зосереджує увагу на досвіді спільноти, а не її структурі, та визначає ключові фактори, що впливають на почуття спільності. За концепцією цими факторами є членство, вплив, інтеграція та задоволення потреб, емоційний зв’язок.

Вузловий користувач (super user) – член або членкиня спільноти, що залучаються в життя  спільноти більш інтенсивно ніж в середньому інші члени_кині спільноти. Ці люди найбільш активно підтримують спільноту, найшвидше адоптують зміни та нові ініціативи, інтенсивно розповідають про спільноту назовні. В Іншій Освіті ми називаємо таких людей “вузловими”, адже через свою активність вони, в тому числі налагоджують контакти з іншими членами спільноти та сприяють руху інформації та ресурсів від і до членів спільноти.

Громада – історично це слово використовується для визначення сукупності, множини, групи людей та сільських общин в Україні. В сучасному контексті слово “громада” дуже часто вживається як адміністративно-територіальна одиниця місцевого самоврядування. Тобто, це сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси та визначений законом правовий статус. 

Діяльнісна або професійна спільнота (community of practice) – група людей, які розділяють спільну проблему або професійну пристрасть до певного коло питань. Вони постійно взаємодіють для того, щоб зрозуміти як зробити це краще (це може бути група підлітків, які практикують різні форми вуличної культури, так і держслужбовці, які хочуть покращити рівень соціальних послуг). У всіх випадках ця група має три ключові елементи:

  • тема: люди сходяться через потребу вивчити щось.
  • спільнота: спільний процес навчання формує зв’язки між людьми.
  • практична діяльність: взаємодія в спільноті продукує ресурси, які впливають на практичну діяльність людей. 

Довіра – це віра в те, що людина є чесною та доброю, або що щось є безпечним та надійним. Довіра між членами спільноти – один з найважливіших критеріїв успіху в спільноті. 

Довіру важко виміряти, проте можна обрати показник: діяльність чи взаємодію, яка трапляється в спільноті в результаті росту довіри. До прикладу, як часто члени спільноти вітають одні одних з днем народження чи ходять на весілля одні до одних або як часто члени спільноти роблять проєкти в партнерстві, тощо. 

Dragon Dreaming – підхід для формування успішних організацій та проєктів який засновується на досвіді живих систем. Він базується на корінній мудрості аборигенів Західної Австралії та має перед собою три однаково важливі цілі: персональний розвиток, формування спільнот, служіння землі. До прикладу, за цим підходом, 25% часу в реалізації проєкту має йти на святкування результатів. Більше про підхід можна дізнатись за посиланням: https://dragondreaming.org/ 

Ексклюзивні спільноти (закриті): спільноти, долучитись до яких можна після проходження певного відбору. Через наявність відбору такі спільноти можуть сприйматись як елітарні, особливо, якщо процес відбору непрозорий або недобре прокомунікований. 

Інклюзивні спільноти (відкриті): спільноти, до яких може долучитись будь-хто. Такі спільноти є більш відкритими, проте в них може бути важче зрозуміти, що саме дає приналежність до спільноти. 

Команда – група людей (від 2 та більше), об’єднані для досягнення конкретних цілей в конкретний проміжок часу.  Рішення в команді приймаються спільно. Діяльність команди спрямована на досягнення результату в рамках окреслених цілей, після яких група людей може перестати бути командою, люди можуть долучатись до інших команд.

Концентроване прийняття рішення (concentrated decision-making) – прийняття рішень такими органами спільноти як засновники, працівники, правління, тощо. Процес прийняття рішень може бути швидким, послідовним, ефективним та зрозумілим. Проте таки рішення можуть бути важче інтегровані в спільноту ніж сформовані розподілено. 

Мережа (network) – павутина взаємопов’язаних відносин, система взаємозв’язків між групою людей. Відносини в мережі часто є анонімними. Важко окреслити кордони цих зв’язків. Мережі створюються цілеспрямовано, люди в них можуть бути пасивними. Чим більшою є мережа, тим краще (тим ширше передається інформація та ресурси). Люди, які належать до мережі, можуть мати різні цілі та не приймати спільних рішень. 

Мінімально необхідна діяльність спільноти (minimal critical activities): критичне ядро активностей в спільноті, яке необхідно підтримувати для довгострокового існування спільноти. При зменшенні ресурсів спільнота фокусується на цих активностях. До прикладу: організація щорічної зустрічі або підтримки волонтерів, які займаються комунікаціями в спільноті, тощо. 

Нетворкінг / мережування – процес встановлення та формування довірливих відносин між людьми, обмін інформацією та ідеями між окремими людьми та групами. Нетворкінг може бути як персональним, так і діловим. Встановлення зв’язків з іншими людьми дозволяє швидше та ефективніше знаходити рішення, знаходити партнерів. 

Організація спільнот (community organization) – напрям роботи зі спільнотами, в основі якого є наявність конфлікту або проблеми для соціальної зміни, а також конфлікт та соціальна боротьба для генерації колективної сили. Процес включає вплив на ключових гравців в прийнятті рішень щодо спільнот через розвиток нових локальних лідерів, фасилітацію коаліцій та підтримку проведення кампаній.

Освоєння в спільноті (Onboarding): процес ознайомлення людини з цінностями спільноти, взаємними очікуваннями. Онбордінг включає підтримку людини в створенні нових контактів з іншими людьми в спільноті, навігацію по перших кроках. Чіткий процес освоєння нових членів в спільноті сприяє успішному функціонуванню спільноти. 

Платформа для комунікації спільноти – визначені канали та інструменти комунікації в спільноті, чому передує чітке розуміння потреб, поведінки людей в спільноті. Ритм та послідовність комунікації часто відіграють більшу роль в спільнотах, ніж технологічність. 

Ритуал – повторювані дії в спільноті, які посилюють відчуття приналежності до спільноти та безпосередньо відчуття спільноти.  Ритуали можуть формуватись як цілеспрямовано, так і самі по собі, в результаті діяльності спільноти. Ритуали можуть мати символічну цінність та бути дуже персоналізованими. Ритуали можуть бути пов’язані з прийняттям нових членів, плануванням майбутнього, тощо.

Різноманіття (diversity) – позитивний підхід до плюралізму та рівності з урахуванням великої кількості ознак, наприклад, національності, віку, статі, віросповідання, фізичних можливостей, соціально-економічного статусу тощо. Мета цього підходу – не лише підтримувати меншини або маргіналізовані групи, а й підвищувати рівень свідомості в більш привілейованих групах. Розумно організована спільнота бере до уваги різноманіття її членів та членкинь, не концентруючись на інструментах, що найбільше підходять, наприклад, для екстравертних членів.

Розбудова спільнот (community building) – процес в якому певна кількість індивідуумів стають спільнотою через географічну ознаку або відповідно до зацікавленості, потреби.

Розвиток спільнот (community development) – процес, в якому члени спільноти спільно здійснюють дію для розв’язання спільного питання. Ціль цього процесу – розвиток навичок та знань в спільноті, необхідних для здійснення змін, впливу на проблеми в їх спільнотах. Ця робота спрямована як на розвиток індивідуумів, так і на ширший контекст наявних соціальних інституцій.  

Розподілене прийняття рішень (distributed decision-making) – процес прийняття рішень, який дозволяє зібрати інформацію та думки членів спільноти та сформувати рішення, яке буде мати кращу здатність масштабуватись, сприяти кращій довірі в спільноті до загальної організації. Проте, процес прийняття рішення може бути хаотичним та повільним на відміну від концентрованого прийняття рішень. 

Соціальна група — це сукупність людей, виділена за соціально значущими критеріями (стать, вік, раса, національність, професія, місце проживання, дохід, влада, освіта та ін.). Вона є своєрідним посередником між окремою людиною і суспільством. За визначенням Роберта Мертона, група — це сукупність двох і/або більше людей, які певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до цієї групи і вважаються членами цієї групи з погляду інших.

Соціальна тканина – показник щільності зв’язків між людьми у спільноті.

Community Canvas – це модель, яка пропонує структуру для формування та супроводу нових спільнот або аналізу діяльності тих, що вже існують. Модель включає 3 секції:

  •  Ідентичність
  •  Досвід
  • Структура

Всі секції діляться на підтеми (всього 17 підтем). Community Canva має перелік деталізуючих питань до кожної з підтем, що дозволяє  комплексно проаналізувати спільноту та сформувати план дій та список питань для обговорення в спільноті. Методичку, яка описує методологію можна знайти на сайті  www.community-canvas.org 

Спільна ідентичність (shared identity) – це одна або декілька спільностей, які розділяють люди в спільноті та через що ідентифікують себе зі спільнотою. Прикладами таких спільностей можуть бути: 

  • Досвід: люди мають спільний або схожий досвід.
  • Географічна ознака: люди живуть або працюють в конкретному місці.
  • Ідеологічна: люди мають спільні погляди на світ.

Та інші. Для об’єднання спільноти всі її члени мають мати високий рівень ідентифікації себе з елементами, які формують спільну ідентичність.  

Спільнота, що навчається (learning community) – група людей, об’єднаних спільним інтересом в темі або сфері. Об’єднуються, щоб швидше та якісніше вивчати тему або сферу. 

Точка входу в спільноту (entry point) – процес, подія або процедура після якої людина вважається членом спільноти. Момент, з якого новому члену_кині спільноти зрозуміло, що він або вона є частиною спільноти, та той момент, коли це повідомляється спільноті. Для спільноти, об’єднаною за географічною ознакою проживання, це може бути народження або переїзд людини. Для спільнот, які формуються навколо навчальних програм, це може бути попередній відбір та проходження навчання в кваліфікаційній програмі та виконання всіх її вимог. 

Точка виходу зі спільноти – процес, подія або процедура, після якої людина більше не вважається членом спільноти, що є зрозумілим як для члена, так і повідомляється спільноті. Для деяких спільнот це може бути смерть людини, для деяких – кардинальна зміна професійних інтересів. 

Управління знаннями (knowledge management)  – система документації знань, їх передача та поширення найкращих практик всередині спільноти, між генераціями членів та членкинь, а також між генераціями менеджерів/лідерів спільноти.

Успіх спільноти – визначений ідеальний образ спільноти, який створюється для того, щоб слугувати орієнтиром в розвитку спільноти. Здебільшого, в ньому має відображатись бачення про: тип та особливості членства, цінність, яку спільнота створює для своїх членів, як спільнота вимірює успіх тощо. 

Участь, долучення (participation) –  різного роду механізми, які дозволяють людям виражати власну думку і мати вплив на ухвалення рішень у різних сферах (політичній, економічний, урядовий, суспільний) і на різних рівнях. 

Членство – перебування на правах члена_членкині спільноти. За концепцією Sense of community членство передбачає наявність чіткої ідентифікації себе в спільноті та інших її членів, емоційної безпеки, чітких та зрозумілих меж, можливість власного вкладу та зрозумілу систему символів.

Щільність зв’язків (connectivity) – зв’язність. Цей термін використовується в математиці, програмуванні, лінгвістиці та  загально означає перетин та (вазємо)залежність різних елементів однієї системи. В теорії спільнот це поняття визначає, наскільки багато просторів та можливостей для неструктурованого спонтанного нетворкінгу мають окремі члени та членкині спільноти.

 

Словник розроблено: Ольгою Дятел, Альоною Каравай, Каріною Фурсою, Володимиром Бурковцем та Євгеном Скрипником