Компетентнісна модель Іншої Освіти 2021

Компетентнісна модель Іншої Освіти 2021

В (о)світі тільки й розмов, що про компетенції.

Компетенції можна розуміти як трикутник зі знань, навичок та – в залежності від трактування – ставлення або цінностей. Також їх можна трактувати як здатність відповідати на комплексні запити та вміння мобілізувати ресурси для вирішення нетипових завдань з урахуванням поточного контексту.

В свою чергу, кілька компетенцій формують компетентнісну модель – стратегічно-ціннісну рамку, яка в сукупності визначає продуктивність та гармонійність в певному (робочому) контексті. Іншими словами, компетентнісна модель – це спосіб інтерпретації зовнішнього світу та того, що потрібно людині, аби бути “успішною” в цьому світі. При цьому, інтерпретація як цього зовнішнього (світу або контексту), так і внутрішнього (“успішності”) є суто індивідуальною.

Тобто, кожен контекст може вимагати індивідуалізованої компетентнісної моделі, а кожна організація, спільнота або ж окрема людина може собі дозволити мати власну компетентнісну модель. Саме таку пілотну модель ми створити для навчальних продуктів та програм Іншої Освіти в 2018 році та адаптували в 2021ому.

Ця модель базується на вже існуючих класифікаціях та одночасно інтегрує три ціннісні аспекти, які є важливими для нас в нашій роботі:

  • холістичність – про те, що люди є живими істотами, і тому вони навчаються цілісно (а не лише мозком, наприклад);
  • різноманіття та свобода – про те, що люди є непростими (або непрОстими) створіннями, і тому вони навчаються нелінійно та з орієнтацією на індивідуальні навчальні траєкторії (які можуть як розвиватися по прямій, так і закручуватися у спіралі);
  • гуманістичність – про те, що люди прагнуть до щастя, тому навчаються не лише для того, аби отримати роботу, але й для того, аби зрозуміти себе та оточуючих і реалізувати свій потенціал.

Ця модель є адаптивною. Вона може (і буде!) мінятися протягом часу, адже наразі перед вами її друга редакція. Над нею працювали Альона Каравай, Ольга Дятел, Наталя Трамбовецька, Реваз Татеішвілі, Олена Ангелова, Марія Тимощук та Наталя Єрьомєнко.

Модель складається з 12 компетенцій.

Ми свідомо назвали ці компетенції вміннями та спростили назви, аби максимально наблизити їх сенс до живого щоденного розуміння та відчування. Разом з тим, ми розуміємо та наголошуємо, що “вміння” та “компетенція” як фахові поняття різняться.

1. Вміння працювати з собою.

Асертивність. Тілесність: конакт з власним тілом, фізичний стан, чуттєвість. Емоційна грамотність. Resilience, стійкість та стресостійкість. Адаптивність. Відкритість до інших та розуміння власних меж.Розуміння та аналіз власної ідентичності, яка змінюється протягом часу. Концентрація та керування власною увагою. Самоменеджмент та саморефлексія. Мотивація та цілепокладання.

2. Вміння працювати з іншими

Інтерперсональна комунікація та вибудовування стосунків. Соціальні компетенції та соціальний інтелект. Емпатія. Комунікація з іншими та адаптивність власної мови / власного вордінгу. Ненасильницька комунікація. Орієнтованість на розуміння потреб інших. Вирішення конфліктів. Інклюзивність. Ґендерна чутливість. Чутливість до різноманіття та дискримінації.

3. Вміння навчатися

Пожиттєве навчання / навчання протягом усього життя – в офлайні, онлайні або змішаних форматах. Вміння перевчатися (unlearn / relearn). Індивідуальні навчальні траєкторії. Індивідуальні стилі навчання. Візуалізація в навчанні та візуальні нотатки.

4. Вміння навчати інших

Вміння супроводжувати навчальний процес інших – в офлайні, онлайні або змішаних форматах. Вміння супроводжувати процеси перевчання (unlearn / relearn). Вміння будувати групові навчальні траєкторії. Тренерство, фасилітація та модерація у навчальних форматах. Менторство та наставництво у навчальних форматах. Неформальна освіта. Холістичне навчання.

5. Вміння мислити

Критичне мислення. Системне мислення. Аналіз та синтез. Вміння ставити запитання. Вміння вирішувати комплексні проблеми.

6. Вміння виражати(ся) та творити

Нецензурована творчість та (прикладна) уява. Креативність та інновації. Креативне (само)вираження. Культурний менеджмент та мистецьке виробництво. Вміння працювати з мистецькими концепціями та розуміння художнього / артистичного процесу. Неформальна культурна освіта.

7. Вміння починати та завершувати

Підприємливість та проактивність. Проектний менеджмент та старт-апи. Генерація та візуалізація ідей. Евалюація / оцінка ідей. Менеджмент знань. Вміння святкувати. Outplacement. Вміння оцінити та винести уроки. Вміння давати завершитися, вміння прощатися та відпускати.

8. Вміння пересуватися та укорінюватися

Міграція, мобільність, кочівництво. Nomading and knowmading. Placemaking та вміння інтегруватися в нове середовище. Вміння створювати та оживляти фізичні простори. Slow tourism. Між- та інтеркультурна комунікація. Мовна анімація. Інформальне навчання через подорожі.

9. Вміння працювати з середовищем

Адаптивність та відкритість до різних середовищ. Громадянські компетентності. Рефлексія (локальної) історії та збереження спадщини. Чутливість до diversity та розмаїття різних спільнот та середовищ. Екологічна свідомість. Урбаністика та збалансований розвиток сільських просторів. Переосмислення приватних та спільних (громадських) просторів.

10. Вміння вибудовувати цілісні системи

Команди та організації, організаційний розвиток. Фасилітація спільного прийняття рішень. Спільноти, мережі та громади. Розвиток та анімація спільнот. Системний та екосистемний підхід до команд та організацій. Життєвий цикл організацій, спільнот. Сталість та самозарадність організацій.

11. Вміння працювати з ресурсами 

Фінансова сталість. Фінансова грамотність. Підприємливість та соціальне підприємництво. Вміння будувати сталі партнерства. Етичний бізнес. Взаємозалежність зв’язків та ресурсів. Вміння накопичувати та вміння інвестувати.

12. Вміння працювати з технологіями

Дигітальна / цифрова компетентність. Впевненість, безпека та етика в онлайні. STEM, Науково-технічна творчість та інженерна діяльність. Медіаграмотність.